Hakuohjeet

VUODEN 2019 APURAHOJEN HAKU

Vuoden 2019 apurahahakemusten painopisteet

Vastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistävät innovaatiot (tuotanto, hyödyntäminen, kulutus)

  • Biotalous
  • Mineraalitalous
  • Uudet energian tuotanto- ja varastointitavat

Innovaatiot voivat olla prosesseja, teknologioita, tuotteita, palveluita tai sosiaalisia innovaatioita. Innovaatioilla pitää kuitenkin olla taloudellista hyödyntämispotentiaalia. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinkeinoelämän uudistumiselle ja kilpailukyvyn lisäämiselle sekä vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen tai pula puhtaasta vedestä.

Tutkimuksella haetaan ratkaisuja kestävyyshaasteisiin nimenomaan kotimaisten luonnonvarojen käytön kautta. Kotimaisilla luonnonvaroilla tarkoitetaan metsiä, mineraaleja, vettä ja niiden eliöstöä.

Hakemukset lähetetään sähköisen LUOVASAA-järjestelmän kautta:
https://www.aspicore-asp.net/luovasaa. Ohjeisiin tulee huolella perehtyä ennen hakemuksen jättämistä.

Järjestelmään kirjautumista ja hakemuksen laatimista varten tarvitset henkilökohtaisen tunnuksen. Käyttäessäsi järjestelmää ensimmäistä kertaa sinun tulee rekisteröityä käyttäjäksi. Uusi hakemus laaditaan kohdassa ”Tee hakemus”. Järjestelmä tulkitsee hakemuksen tekijän hankkeen vastuulliseksi johtajaksi, vastuullisen johtajan pitää siis ensin rekisteröityä ja hakemus tehdään hänen tunnuksillaan. ”Tee hakemus”-sivulla voit valita vaihtoehdoista ”Uusi hakemus”, ”Uusi testihakemus” tai ”Kopioi tiedot” vanhasta hakemuksesta uuteen hakemukseen.

”Testihakemus”-toiminnolla voit harjoitella hakemuksen tekemistä, sitä ei voi lähettää säätiöön eikä muuttaa varsinaiseksi hakemukseksi.

Jatkohakemusta tehtäessä kannattaa kopioida tiedot vanhasta hakemuksesta uuteen hakemukseen. Valikosta klikkaamalla voit valita haluamasi vanhan hakemuksen. Käy hakemus tarkkaan läpi ja muista päivittää kaikki tarvittavat kentät.

Hakemuksesi saa hankenumeron, ja keskeneräistä hakemusta pääset muokkaamaan aina halutessasi pääsivun kautta. Hakemusta tehtäessä hakemuksen tiedot kirjoitetaan tai valitaan näyttöjen kenttiin ja tallennetaan näyttö kerrallaan. Muista tallentaa näytöt, jotta tietosi eivät katoa mahdollisten istuntojen katkeamisten takia. Voit tulostaa hakemuksen itsellesi ”Näytä tulostettava muoto” (PDF kuvake) kohdassa. Hakemuksen, jota ei ole lähetetty, voi poistaa pääsivulla klikkaamalla hakemuksen oikealla puolella olevaa roskapönttö-kuvaketta.

Hakijan tulee kiinnittää erityistä huomiota kohtiin ”Tutkimuksen tavoitteet” sekä ”Perustele mitä uutta, luovaa ja käytännön sovellutuksiin johtavaa tutkimushankkeessa on”. Nämä ovat hakemuksen tärkeimmät osat säätiön hallituksen kiinnostuksen herättämiseksi. Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen tausta, tavoitteet, menetelmät ja toteutus. Sen tietoja käytetään perustana rahoituspäätöksen teossa. Tutkimuksen tavoitteet julkaistaan säätiön kotisivuilla rahoitetun hankkeen tiedoissa.

Väliraportti
Raportti täytetään jatkohakemuksen yhteydessä.

Sitoumus
Sitoumus tulostetaan ”Tulosta sitoumus” (PDF kuvake) kohdassa. Vastuullisen johtajan allekirjoituksen lisäksi sitoumuksessa tulee olla tutkimuksen suorituspaikan johtajan tai esimiehen edustajan allekirjoitus.

Hakemuksen lähettäminen
Sähköiset hakemukset vuodelle 2019 toimitetaan liitteineen säätiöön 28.9.2018 klo 16.00 mennessä ”Lähetä”-toiminnolla. Lähetyksen jälkeen hakemusta ei voi enää muokata. Saat hakemuksen vastaanottamisesta vahvistuksen heti lähettämisen jälkeen. Lisäksi allekirjoitettu sitoumus tulee toimittaa viimeistään viikolla 40 säätiön toimistoon Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki. Vain määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn (sähköinen järjestelmä ei ota vastaan hakemuksia määräajan jälkeen).

Hakemusten arviointi ja rahoituspäätökset
Säätiön hallitus päättää apurahojen jaosta joulukuussa. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille kirjeitse.