Viruksesta apu juurikääpäongelmaan?

Kuusen tyvilahon torjuminen viruksen avulla näyttäisi mahdolliselta.

Sienten virukset eivät muodosta solujen ulkopuolelle leviäviä partikkeleita, vaan elävät sienirihmaston sisällä. Siirtyminen rihmastosta toiseen tapahtuu rihmastojen välisten pysyvien ja väliaikaisten yhteyksien kautta. Yleensä näillä viruksilla ei ole merkittävää vaikutusta isäntäänsä, mutta Etelä- ja Keski-Euroopassa on jo yli 50 vuoden ajan torjuttu kastanjansurmaa sitä heikentävällä viruksella.

Suomen tuhoisimmalla metsäpatogeeniltä eli juurikäävältä tunnetaan useita kymmeniä viruksia. Ennen tämän hankkeen perustamista niistä yhden tiedettiin hidastavan juurikäävän kasvua merkittävästi laboratorio-oloissa. Tässä hankkeessa testattiin tämän viruksen potentiaalia käytännön juurikääväntorjunnassa.

Hankkeessa tutkitun viruksen todettiin vähentävän sekä juurikäävän patogeenisuutta, että sen kykyä kasvaa kuusen sydänpuussa. Toisin sanoen juurikäävän torjunta tämän viruksen avulla on periaatteessa mahdollista ja näyttää lupaavalta.

Tutkimuksessa testattiin myös mahdollisimman heikosti puuta lahottavien juurikääpien kykyä siirtää viruksia eteenpäin, jotta rihmasto saataisiin levitetyksi metsiin mahdollisimman harmittoman sienen mukana. Idea osoittautui kuitenkin huonoksi, sillä nämä sienet siirsivät juurikääpää huonosti eteenpäin laboratoriokokeissa. Lisäksi hankkeen aikana perustettiin kokeita, joiden avulla selvitetään viruksen kykyä siirtyä kuusen juuristossa elävässä rihmastossa. Tämän kokeen tulokset valmistuvat vasta hankkeen päättymisen jälkeen.

Kaikkiaan hanke osoitti, että juurikäävän virusten potentiaali juurikäävän torjunnassa on korkea, mutta ennen kuin siihen päästään tarvitaan vielä runsaasti tutkimustyötä ja myös laitekehitystä.

Lisätietoja: Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus Puhelin: 029 532419 Sähköposti: jarkko.hantula@luke.fi