Apurahat vuonna 2007, 403 751 euroa

JATKOTUTKIMUKSET


FM Rauno Jaatinen
FT Erkki Lahti
FT Hannu Huuskonen
FT Juha Koskela
FL Hannu Mölsä
FT Paula Henttonen
FL Timo Turunen
Ahvenen jatkokasvatus ruokakalaksi, biologiset ja taloudelliset mahdollisuudet.  Kuopion yliopisto, soveltavan biotekniikan inst.         31 270 €

Niko Silvan
Prof. Jukka Laine
Turvetuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen uuden korjuumenetelmän avulla.  METLA, Parkano        52 800 €

Prof. Maija Tenkanen
ETM Kirsi Mikkonen
Lehtori Harry Helen
Prof. Lea Hyvönen
Dos. Stefan Willför
Prof. Bjarne Holmbom
TMP prosessissa liuenneen kuusen mannaanin hyötykäyttö.  Helsingin yliopisto, maatalous-metsätiet. tdk.         43 290 €

MMM Henna Vartiamäki
Prof. Jarkko Hantula
MMT Antti Uotila
Prof. Kim von Weissenberg
Prof. Risto Tahvonen
Biologinen vesakontorjunta purppuranahakka-sienen (Chondrostereum purpureum) avulla.  METLA, Vantaa        44 000 €

DI Matti Viikari
FT Jorma Koho
Prof. Kirsti Loukola-Ruskeeniemi
TkT Risto O. Toivanen
Tekn. yo Veikko Viikari
DI Ville Viikari
Älykäs kalatie.  TKK, Hki        39 060 €

Prof. Jari Yli-Kauhaluoma
DI Sami Alakurtti
FT Salme Koskimies
Prof. Heikki Hokkanen
Koivun kuori erikoiskemikaalien raaka-aineena.  Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta        40 650 €

 UUDET TUTKIMUKSET


Professori Matti Karp
FT Ville Santala
Prof. Jaakko Puhakka
DI Perttu Koskinen
DI Jenni Seppälä
FM Katariina Tolvanen
Vetyenergiaa biodieseltuotannon jätteestä. Tampereen teknillinen yliopisto, bio- ja ympäristötekniikka        40 400 €

FT Rais Latypov
Prof. Tuomo Alapieti
Prof. Eero Hanski
Dr Tapio Halkoaho
Dr Markku Iljina
Dr Jouni Vuolo
Tuomo Karinen
Sofya Christyakova
A new strategy for prospecting of contact-type platinium group element deposits in Finnish mafic-ultramafic intrusions.  Oulun yliopisto, geologian laitos        57 543 €

FT Aki Sinkkonen
Prof. Martin Romantschuk
Prof. Rauni Strömmer
Ympäristömyrkkyjä hajottavien eliöiden jalostaminen tehostetun luonnonvalinnan avulla.  Helsingin yliopisto, ympäristötekniikan laitos.        54 738 €