Apurahat vuonna 2008, 408 544 euroa

JATKOTUTKIMUKSET


Professori Matti Karp
FT Ville Santala
Prof. Jaakko Puhakka
DI Perttu Koskinen
DI Jenni Seppälä
FM Katariina Tolvanen
Vetyenergiaa biodieseltuotannon jätteestä.  Tampereen teknillinen yliopisto, bio- ja ympäristötekniikka          44 060 €

FT Aki Sinkkonen
Prof. Martin Romantschuk
Prof. Rauni Strömmer
FM Sari Kauppi
Ympäristömyrkkyjä hajottavien eliöiden jalostaminen tehostetun luonnonvalinnan avulla.  Helsingin yliopisto, ympäristötekniikan laitos          59 050 €
Prof. Maija Tenkanen
ETM Kirsi Mikkonen
Lehtori Harry Helen
Prof. Lea Hyvönen
Dos. Stefan Willför
Prof. Bjarne Holmbom
TMP prosessissa liuenneen kuusen mannaanin hyötykäyttö.   Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta          20 000 €
Prof. Jari Yli-Kauhaluoma
DI Sami Alakurtti
FT Salme Koskimies
Prof. Heikki Hokkanen
Koivun kuori erikoiskemikaalien raaka-aineena. Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta          41 350 €

UUDET TUTKIMUKSET


Sofya Chistyakova
FT Rais Latypov
Prof. Eero Hanski
Dr. Tapio Halkoaho
Dr. Jouni Vuolo
Tuomo Karinen
A new strategy for prospecting of contact-type platinium group element deposits in Finnish mafic-ultramafic intrusions.  Oulun yliopisto, geotieteen laitos          59 543 €

FT Juho Helaja
Prof. Ilkka Kilpeläinen
Fil yo Raisa Haavikko
Prof. Harri Lipsanen
Dos. Sarah Butcher
Klorofyllienjohdosten eristys kasviaineksesta ja modifiointi funktionaalisiin materiaalisovelluksiin.  Helsingin yliopisto, kemian laitos          42 290 €

MMT Ilkka Korpela
MMM Tuukka Tuomola
MMM Hannu Kämäri
Pullonkaula ja musta aukko metsien kaukokartoituksessa ­– puulajin luotettava tunnistaminen ja nuorpuustojen kuvaus laserkeilauksen ja optisen monikanavakuvauksen yhdistelmällä.  Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos          50 895 €

KTT Hanna-Leena Pesonen
KTM Annukka Näyhä
Biojalostamot metsäklusterin tulevaisuuden liiketoiminta­mahdollisuutena: Biojalostamojen diffuusio Skandinaviassa ja Pohjois-Amerikassa.  Jyväskylän yliopisto ja UC Berkeley         16 225 €

Prof. Timo Tokola
MMM Antti Mäkinen
Tiedon louhinnan menetelmät metsävaratiedon analysoinnissa ja metsäsuunnittelun laadun kontrollissa.  Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos         43 781 €

Dr. Lu-Min Vaario
Dr. Tytti Sarjala
M. Sc. Eira-Maija Savonen
Dr. Taina Pennanen
Dr. Jussi Heinonsalo
Evaluating the role of shiro formation of Tricholoma Matsutake in natural stand of Pinus sylvestris.  Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö         31 350 €