Apurahat vuonna 2009, 390 575 euroa

JATKOTUTKIMUKSET


Sofya Chistyakova
FT Rais Latypov
Prof. Eero Hanski
Dr. Tapio Halkoaho
Dr. Jouni Vuolo
Tuomo Karinen
A new strategy for prospecting of contact-type platinium group element deposits in Finnish mafic-ultramafic intrusions.  Oulun yliopisto, geotieteen laitos           50 030 €

FT Juho Helaja
Prof. Ilkka Kilpeläinen
Fil yo Raisa Haavikko

Prof. Harri Lipsanen
Dos. Sarah Butcher
lorofyllienjohdosten eristys kasviaineksesta ja modifiointi funktionaalisiin materiaalisovelluksiin.  Helsingin yliopisto, kemian laitos           42 550 €

Professori Matti Karp
FT Ville Santala
Prof. Jaakko Puhakka
DI Perttu Koskinen
DI Jenni Seppälä
FM Katariina Tolvanen
Vetyenergiaa biodieseltuotannon jätteestä.  Tampereen teknillinen yliopisto, bio- ja ympäristötekniikka           19 550 €

MMT Ilkka Korpela
MMM Tuukka Tuomola
MMM Hannu Kämäri
Pullonkaula ja musta aukko metsien kaukokartoituksessa ­– puulajin luotettava tunnistaminen ja nuorpuustojen kuvaus laserkeilauksen ja optisen monikanavakuvauksen yhdistelmällä.  Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos           34 500 €

FT Aki Sinkkonen
Prof. Martin Romantschuk
Prof. Rauni Strömmer
FM Sari Kauppi
Ympäristömyrkkyjä hajottavien eliöiden jalostaminen tehostetun luonnonvalinnan avulla.  Helsingin yliopisto, ympäristötekniikan laitos           33 005 €

Prof. Timo Tokola
MMM Antti Mäkinen
Tiedon louhinnan menetelmät metsävaratiedon analysoinnissa ja metsäsuunnittelun laadun kontrollissa.  Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos           41 860 €

Dr. Lu-Min Vaario
Dr. Tytti Sarjala
M. Sc. Eira-Maija Savonen
Dr. Taina Pennanen
Dr. Jussi Heinonsalo
Evaluating the role of shiro formation of Tricholoma Matsutake in natural stand of Pinus sylvestris.  Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö           55 780 €

UUDET TUTKIMUKSET


FT Jari Haimi
FM Saana Kataja-aho
FT Hanniu Fritze
FT Taina Pennanen
FT Aino Smolander
Kantojen korjuun vaikutukset metsämaaperän hajottajiin ja kasvillisuuteen.
Jyväskylän yliopisto
          41 240 €
Dos. Merja Itävaara
Prof. Ilmo Kukkonen
Dos. Lasse Ahonen
MSc Aura Nousiainen
MSc Mari Nyyssönen
Syväbiosfääri Suomen kallioperässä ja pohjavedessä.
VTT
          48 580 €
MMT Juho Rantala
MMT Pertti Harstela
MMT Timo Saksa
MM Karri Uotila
Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamisketjun kehittäminen.
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimintayksikkö
          23 480 €