Apurahat vuonna 2010, 419 000 euroa

JATKOTUTKIMUKSET

Sofya Chistyakova
FT Rais Latypov
Prof. Eero Hanski
Dr. Tapio Halkoaho
Tuomo Karinen
A new strategy for prospecting of contact-type platinium group element deposits in Finnish mafic-ultramafic intrusions.  Oulun yliopisto, geotieteen laitos           52 000 €
FT Jari Haimi
FM Saana Kataja-aho
FT Hannu Fritze

FT Taina Pennanen

FT Aino Smolander
Kantojen korjuun vaikutukset metsämaaperän hajottajiin ja kasvillisuuteen. Jyväskylän yliopisto             9 000 €
FT Juho Helaja
Prof. Ilkka Kilpeläinen
Fil yo Raisa Haavikko
Prof. Harri Lipsanen
Dos. Sarah Butcher
Klorofyllienjohdosten eristys kasviaineksesta ja modifiointi funktionaalisiin materiaalisovelluksiin.  Helsingin yliopisto, kemian laitos            45 000 €
MMT Ilkka Korpela
DI Lauri Markelin
TkT Eija Honkavaara
MMM Sanna Härkönen
Tekn yo Felix Rohrbach
MMK Aarne Hovi
 
Pullonkaula ja musta aukko metsien kaukokartoituksessa ­– puulajin luotettava tunnistaminen ja nuorpuustojen kuvaus laserkeilauksen ja optisen monikanavakuvauksen yhdistelmällä.  Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos            35 000 €
MMT Juho Rantala
MMT Pertti Harstela
MMT Timo Saksa
MMM Karri Uotila
Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamisketjun kehittäminen. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimintayksikkö           50 000 €
Prof. Timo Tokola
MMM Antti Mäkinen
MMT Susanna Sironen
Tiedon louhinnan menetelmät metsävaratiedon analysoinnissa ja metsäsuunnittelun laadun kontrollissa.  Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos            40 000 €
Dr. Lu-Min Vaario
Dr. Tytti Sarjala
M. Sc. Eira-Maija Savonen
Dr. Taina Pennanen
Dr. Jussi Heinonsalo
Evaluating the role of shiro formation of Tricholoma Matsutake in natural stand of Pinus sylvestris.  Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö            59 000 €

UUDET TUTKIMUKSET

TkT Anna-Stiina Jääskeläinen
Tekn. yo. Timo Pääkkönen
DI Anni Lähdetie
FM Antti Kivioja
B. Sc. Marcelo Muguet
Ligniinin väri TKK, puunjalostustekniikan laitos           45 000 €
Ph. D. Anne Ojala
FM Elina Peltomaa
Öljyä tuottavien levien triasyyliglyseridipitoisuuden optimointi ja tuotantoprosessin biologiset tehostamiskeinot – esimerkkeinä miksotrofia ja kasvun ylikompensaatio
Helsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos
          44 000 €
FT Jussi Toppari
Maisteri Antti Pennanen

Prof. Jouko Korppi-Tommola
Ikkunalasiin integroitava aurinkokeräin
Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos,
Nanoscience Center
          40 000 €