Apurahat vuonna 2011, 445 222 euroa

JATKOTUTKIMUKSET

Dos. Jari Haimi
FM Saana Kataja-aho
FT Hannu Fritze
FT Taina Pennanen
FT Aino Smolander
Kantojen korjuun vaikutukset metsämaaperän hajottajiin ja kasvillisuuteen.  Jyväskylän yliopisto/bio- ja ympäristötieteiden laitos

45 000 €

Dos. Merja Itävaara
Prof. Ilmo Kukkonen
Dos. Lasse Ahonen
MSc Malin Blomberg
MSc Lotta Purkamo
Syväbiosfääri Suomen kallioperässä ja pohjavedessä. VTT/biotekniikka

44 141 €

PhD Anne Ojala
FM Elina Peltomaa
Öljyä tuottavien levien triasyyli­glyseridipitoisuuden optimointi ja tuotantoprosessin biologiset tehostamiskeinot – esimerkkeinä miksotrofia ja kasvun ylikompensaatio.  Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos

45 525 €

MMT Juho Rantala
MMT Pertti Harstela
MMT Timo Saksa
MMM Karri Uotila
Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamissketjun kehittäminen. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimintayksikkö

55 118 €

FT Jussi Toppari
Maisteri Antti Pennanen
Prof Jouko Korppi-Tommola
Ikkunalasiin integroitava aurinkokeräin.  Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos

39 835 €

PhD Lu-Min Vaario
DSc Tytti Sarjala
MSc Eira-Maija Savonen
DSc Taina Pennanen
DSc Jussi Heinonsalo
Evaluating the role of shiro formation of Tricholoma Matsutake in natural stand of Pinus sylvestris.  Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö

31 350 €

UUDET TUTKIMUKSET

MMT Reijo Karjalainen
FM Tuula Soininen
Prof Jouko Vepsäläinen
FT Niko Jukarainen
FM Niina Saviranta
Fil.yo Ali Koskela
Prof Kai Kaarniranta
Puun kuoren fenoliyhdisteiden karakterisointi ja hyödyntäminen ihmisen silmäterveyden sovelluksissa. Itä-Suomen yliopisto/biotieteiden osasto

40 875 €

FM Jari Kämäräinen
Prof Eva-Mari Aro
Hiilipohjaisten polttoaineiden tuotto syanobakteereissa (Synechocystis sp. PCC 6803) –kaasumaisten hiilivetyjen toksisuus isäntämikrobille. Turun yliopisto/biokemian ja elintarvikekemian laitos

51 835 €

MMT Lauri Mehtätalo
FT Jukka Tuomela
FT Jukka Nyblom
MMT Matti Maltamo
Fyo Anni Virolainen
Mallipohjainen lähestymistapa metsäninventointiin laserkeilauksella. Itä-Suomen yliopisto/metsätieteiden osasto

46 188 €

FM Milla Suutari Makrolevät veden ravinteisuuden säätelijöinä. Helsingin yliopisto/ympäristötieteiden laitos

45 355 €