Apurahat vuonna 2012, 447 624 euroa

JATKOTUTKIMUKSET

Dos. Merja Itävaara
MSc Lotta Purkamo
Prof. Ilmo Kukkonen
Dos. Lasse Ahonen
PhD Malin Blomberg
Syväbiosfääri Suomen kallioperässä ja pohjavedessä.
VTT/biotekniikka

21 800

MMT Reijo Karjalainen
FM Tuula Soininen
FM Ali Koskela
Prof Jouko Vepsäläinen
FT Niko Jukarainen
Prof Kai Kaarniranta
Puun kuoren fenoliyhdisteiden karakterisointi ja hyödyntäminen ihmisen silmäterveyden sovelluksissa.
Itä-Suomen yliopisto/biotieteiden osasto

42 476

FM Jari Kämäräinen
Prof Eva-Mari Aro
Hiilipohjaisten polttoaineiden tuotto syanobakteereissa (Synechocystis sp. PCC 6803) –kaasumaisten hiilivetyjen toksisuus isäntämikrobille.
Turun yliopisto/biokemian ja elintarvikekemian laitos

54 720

MMT Lauri Mehtätalo
FT Jukka Tuomela
FT Jukka Nyblom
MMT Matti Maltamo
Fyo Anni Virolainen
Mallipohjainen lähestymistapa metsäninventointiin laserkeilauksella.
Itä-Suomen yliopisto/metsätieteiden osasto

46 960

PhD Anne Ojala
FM Elina Peltomaa
Öljyä tuottavien levien triasyyli­glyseridipitoisuuden optimointi ja tuotantoprosessin biologiset tehostamiskeinot – esimerkkeinä miksotrofia ja kasvun ylikompensaatio.
Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos

45 160

FM Milla Suutari Makrolevät veden ravinteisuuden säätelijöinä.
Helsingin yliopisto/ympäristötieteiden laitos

51 196

FT Jussi Toppari
Maisteri Antti Pennanen
Prof Jouko Korppi-Tommola
Ikkunalasiin integroitava aurinkokeräin.
Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos

37 600

UUDET TUTKIMUKSET

FT Jarkko Hantula
MMT Tuula Piri
FT Eeva Vainio
MMT/FT N.N.
Viruksesta apu juurikääpäongelmaan?
METLA, Vantaa

54 000

PhD Anna Lähde
PhD Tommi Karhunen
Prof. Jorma Jokiniemi
Uusien nanokomposiitti materiaalien kehitys Li-ioni akkuja varten.
Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

47 912

FT Monika Österberg
Tutkija N.N.
FT Kirsti Parikka
The biomimetic approach for high-performance materials from renewable resources.
Aalto Yliopisto, puunjalostustekniikan osasto

45 800