Apurahat vuonna 2017, 297 360 euroa

Dosentti Patrik Eklund
MSc Lucas Lagerquist
Prof. Stefan Willför
Prof Marjatta Louhi-Kultanen
Snr Researcher Tarja Tamminen
Sebastian v. Schoultz
Uuden painestettu kuumavesiuutto ligniinin rakenteen ja reaktivisuuden määrittäminen.
Åbo Akademi/dept of natural sciences
47 562
MMT Markus Holopainen
MMM Jiri Pyörälä
TkT Marketta Sipi
TkT Juha Hyyppä
Puuaineen laadun arvioiminen laserkeilausaineistosta.
Helsingin yliopisto/
metsätieteiden laitos
52 250
MMT Jukka Pumpanen
MMT Marjo Palviainen
DI Viktor J. Bruckman
Biohiilen käyttö maaperän laadun parantamisessa; voidaanko biohiilellä lisätä puuston kasvua ja maaperän hiilivarastoja?
Helsingin yliopisto/
metsätieteiden laitos
48 614
FT Markku Pirttijärvi
DI Teemu Leppänen
Prof Jukka Riekki
Miehittämättömillä lentolaitteilla tapahtuva uusi geofysikaalinen sähkömagneettinen tutkimusmenetelmä.
Oulun yliopisto
51 150
FT Joakim Riikonen
FM Timo Ikonen
Prof Vesa-Pekka Lehto
Harvinaisten maametallien talteenotto hybridinanomateriaalin avulla. Itä-Suomen yliopisto 47 784
PhD Jie Zheng
PhD Baoru Yang
Prof Heikki Kallio
PhD Pengzhan Liu
PhD Rian Yan
PhD Shiyi Ou
PhD Gudmundur G. Haraldsson
Antosyaanimolekyylien entsymaattinen muokkaus luonnonvarojen teollisessa hyödyntämisessä. Turun yliopisto 50 000