Raportointiohjeet

 

 

 

 

 

VÄLIRAPORTTI

Uutta rahoitusvuotta hakiessaan tutkimusrahoituksen saaja toimittaa säätiölle väliraportin tutkimuksen edistymisestä sekä myönnettyjen varojen käytöstä LUOVASAA-järjestelmän kautta.

LOPPURAPORTTI

Raportti tutkimustyön tuloksista annetaan sähköisen LUOVASAA-apurahajärjestelmän kautta viimeistä tutkimusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Raportointi tulee kokonaisuudessaan hoitaa LUOVASAA-järjestelmän kautta kirjautumalla sisään ja valitsemalla kohta ”Raportointi” (linkki tulee näytölle vasta kun raportointiaika alkaa).  Tietoja voi lisätä ja muokata Muokkaa-komennolla.

Selvitys apurahan käytöstä annetaan palkkakuluja lukuun ottamatta muiden kulujen osalta.  Selvitys on aiheryhmittäinen tositteiden yhdistelmä varojen käytöstä.  Vastuullisen johtajan on huolehdittava siitä, että tutkimustiliä hallinnoiva tutkimuksen suorituspaikka säilyttää tutkimusrahoitukseen liittyvät tositteet ja kirjanpidon, jotta säätiö voi halutessaan todeta onko varojen käyttö ollut vahvistetun käyttösuunnitelman mukaista.

”Tutkimusraportti koko hankkeesta”. Raportista on käytävä ilmi hankkeen eteneminen ja  lopputulokset riittävässä laajuudessa.

”Mahdolliset patentit ja keksinnöt”. Täytetään tarvittaessa.

”Lehdistötiedote”. Tiedote on tiivistelmä loppuraportista ja se tullaan julkaisemaan säätiön kotisivuilla loppuraportin vahvistamisen jälkeen. Ilman tiedotetta loppuraporttia ei voi lähettää.

Tutkimushankkeesta ilmestyvistä julkaisuista pyydämme toimittamaan säätiölle  luettelon. Hankkeessa syntyneet julkaisut täytetään kohtaan Julkaisut ja ne jaotellaan valitsemalla kohdasta Julkaisun tyyppi”.  Mikäli säätiölle halutaan toimittaa muuta materiaalia, voidaan se lähettää sähköpostin liitteenä tai postitse.

Tutkimusrahoituksen saajan on varauduttava henkilökohtaisesti raportoimaan tutkimuksensa tuloksista säätiön hallitukselle.