Toiminta-ajatus

Säätiö hakee rohkeasti uusia innovatiivisia tutkimusideoita luonnonvarojen tuoton ja teknistaloudellisen hyväksikäytön kehittämiseksi.

Lupaavien nuorten tutkijoiden koulutus on keskeinen osa Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön toimintaa. Rahoitusta voidaan myöntää useamman vuoden hankkeelle, mutta vain vuodeksi kerrallaan. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää aina uutta hakemusta sekä selvitystä tutkimuksen edistymisestä.

 

       PÄÄMÄÄRÄT

  • Mahdollistaa uusien innovatiivisten tutkimusaiheiden useampivuotinen rahoitus
  • Mahdollistaa nuorten tutkijoiden omien tutkimusideoiden läpimeno
  • Mahdollistaa tutkimuksen ulkomailla